Aranja

Våra tjänster

Följande tjänster har vi på Aranja att erbjuda Er. Dessa går givetvis att kombinera och vi skräddarsyr dessa utifrån Era behov:

Bokföring

Denna tjänst avser allt löpande inom bolaget. Tjänsten innefattar allt ifrån grundbokföring, bokföring genom leverantörs respektive kundreskontra, upprättande av skattedeklaration, löneadministration samt kontoavstämningar. Denna tjänst gör att ni i princip lämnar alla handlingar till oss så sköter vi den löpande bokföringen. Detta gör det både enkelt och smidigt för er. Till bokslut, bokföring, lön och deklarationer använder vi oss av den senaste versionen av SPCS med tillhörande specialprogram.

upp

Deklarationer

Vi gör deklarationer åt såväl privatpersoner (Ink 1), enskilda näringsidkare (N1, N2, N6), aktiebolag (Ink 2), handelsbolag (Ink 4) delägare i handelsbolag (N3A) samt delägare i aktiebolag (K 10).

upp

Bokslut och årsredovisningar

Efter avslutat räkenskapsår upprättar vi både bokslut och en färdig årsredovisning för bolaget. Denna tjänst kombineras oftast med att vi även upprättar en deklaration för bolaget och/eller dig som privatperson.

upp

Konsultationer

På kundens begäran utför vi även ett mängd fristående konsultationer inom de flesta områden. Följande områden är de mest efterfrågade:

upp

Administration

Vi sköter i dagsläget all administration i ett antal EU-finansierade projekt. Administrationen kan innefatta upprättandet av ekonomiska rapporter, ordbehandling, mötesplanering, uppföljningar, diverse sammanställningar, enkäter, EU-ansökningar osv. Denna tjänst avser givetvis även bolag i olika former. Ni som kund bestämmer vad ni vill ha så skräddarsyr vi en lösning till er.

upp

EU-projekt

Genom vår långa erfarenhet med att jobba i och med EU-projekt så har vi upparbetat bra och effektiva interna rutiner samt en bred kunskapsbas inom området. Vi kan hjälpa er med allt från ansökning, kontakter med Länsstyrelsen, sköta den löpande redovisningen samt upprätta rekvisitioner för utbetalning av EU-stödet.

upp

Ekonomiska rapporter

Oberoende av vilken bransch ni är i anpassar vi de ekonomiska kalkylerna efter aktuella branschmått och givetvis era önskemål. Tjänsten innefattar bland annat ekonomiska sammanställningar i form av förenklade resultat och balansräkningar som på ett pedagogiskt sätt klargör det ekonomiska läget i bolaget. Vi tar även fram nyckeltal som är relevanta för bolaget och branschen. Denna tjänst är att rekommendera för Er som helt vill ägna er åt verksamheten.

upp

Adress

ARANJA
REDOVISNING & ADMINISTRATION AB

Storgatan 9, 2 tr
972 38 LULEÅ
Telefon: 0920-22 52 99
Fax: 0920-22 52 33

Hambogatan 4
943 22 ÖJEBYN
Telefon 0911-650 50

Org nr: 556559-2234