Våra tjänster

Följande tjänster har vi på Aranja att erbjuda Er. Dessa går givetvis att kombinera och vi skräddarsyr dessa utifrån Era behov:

 • Bokföring
 • Deklarationer
 • Bokslut och årsredovisning
 • Konsultationer
 • Projektadministration
 • EU-projekt
 • Ekonomiska rapporter

 

Bokföring

Denna tjänst avser allt löpande inom bolaget. Tjänsten innefattar allt ifrån grundbokföring, bokföring genom leverantörs-, respektive kundreskontra, upprättande av skattedeklaration, löneadministration samt kontoavstämningar. Denna tjänst gör att ni i princip lämnar alla handlingar till oss så sköter vi den löpande bokföringen. Detta gör det både enkelt och smidigt för er. Till bokslut, bokföring, lön och deklarationer använder vi oss av den senaste versionen av Visma SPCS med tillhörande specialprogram.

 

Deklarationer

Vi gör deklarationer åt såväl privatpersoner, enskilda näringsidkare, aktiebolag samt delägare i aktiebolag.  

 

Bokslut och årsredovisningar

Efter avslutat räkenskapsår upprättar vi både bokslut och en färdig årsredovisning för bolaget. Denna tjänst kombineras oftast med att vi även upprättar en deklaration för bolaget och/eller för dig som privatperson.  

 

Konsultationer

På kundens begäran utför vi även ett mängd fristående konsultationer inom de flesta områden. Följande områden är de mest efterfrågade:

 • Ekonomisk planering
 • Upprättande av budget vid bolagsbildning eller till kommande räkenskapsår
 • Ombildande från enskild firma till aktiebolag
 • Skattefrågor, och skattens effekter inom det aktuella bolaget samt eventuella resultatjusterande åtgärder såsom avsättningar till expansionsfond, räntefördelning samt periodiseringsfond.
 • Ekonomisk rådgivning, både privat och bolag
 • Skatteplanering   

 

Projektadministration

Vi sköter i dagsläget all administration i ett antal EU-finansierade projekt. Administrationen kan innefatta upprättandet av ekonomiska rapporter, ordbehandling, mötesplanering, uppföljningar, diverse sammanställningar, enkäter, EU-ansökningar osv. Denna tjänst avser givetvis även bolag i olika former. Ni som kund bestämmer vad ni vill ha så skräddarsyr vi en lösning till er.  

 

EU-projekt

Genom vår långa erfarenhet med att jobba i och med EU-projekt så har vi upparbetat bra och effektiva interna rutiner samt en bred kunskapsbas inom området. Vi kan hjälpa er med allt från ansökning, kontakter med finansiärer, sköta den löpande redovisningen samt upprätta rekvisitioner för utbetalning av EU-stödet.       

 

Ekonomiska rapporter

Oberoende av vilken bransch ni är i anpassar vi de ekonomiska kalkylerna efter aktuella branschmått och givetvis era önskemål. Tjänsten innefattar bland annat ekonomiska sammanställningar i form av förenklade resultat och balansräkningar som på ett pedagogiskt sätt klargör det ekonomiska läget i bolaget. Vi tar även fram nyckeltal som är relevanta för bolaget och branschen. Denna tjänst är att rekommendera för Er som helt vill ägna er åt verksamheten.